Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie info

Zarząd Spółki zawiadamia, że Wspólnoty Mieszkaniowe: przy ul. Kościelnej 3 i ul. Wojska Polskiego 22 wyrażają zgodę na umieszczenie reklamy na ścianach szczytowych budynków.   Ewentualne zgłoszenia z grafiką reklamy można składać w sekretariacie Spółki ChTBS.   Osoba do kontaktu: Grażyna Nowicka 608-595-185