Kategoria: Ogłoszenia

Komunikat – UWAGA

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży, jako administrator Wspólnot Mieszkaniowych zwraca się z prośbą do właścicieli, którzy dokonywali wpłat w FINES OPERATOR BANKOWY przy ul. Plac Kopernika 6 w okresie od 09.2023r do 01.2024r o pilny kontakt z działem księgowości w siedzibie Spółki przy ul. Bosej 4 E. Księgowość przyjmuje interesantów w …

Ogłoszenie info

Zarząd Spółki zawiadamia, że Wspólnoty Mieszkaniowe: przy ul. Kościelnej 3 i ul. Wojska Polskiego 22 wyrażają zgodę na umieszczenie reklamy na ścianach szczytowych budynków.   Ewentualne zgłoszenia z grafiką reklamy można składać w sekretariacie Spółki ChTBS.   Osoba do kontaktu: Grażyna Nowicka 608-595-185