Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych

Wyznaczone terminy oraz godziny zebrań mogą ulec zmianie.

Szczegółowe informacje dotyczące zebrań otrzymają Państwo z materiałami dostarczanymi do skrzynek pocztowych.

Dokumenty do pobrania potrzebne do zebrań:

Projekt UMOWY O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ:

.

Regulamin Dużej Wspólnoty Mieszkaniowej:

…..

KOMUNIKAT odwołania zebrań COVID Pobierz