Złóż ofertę na prace remontowe

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY ULICY GARNCARSKIEJ 3 W CHODZIEŻY

Wspólnota prosi o składanie ofert na remont dachu według załączonego kosztorysu

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 12 W CHODZIEŻY

Wspólnota prosi o składanie ofert na remont dachu w części dachówkowej:

  • Wymiana pokrycia
    • wersja 1 dachówka ceramiczna
    • wersja 2 blachodachówka
  • termomodernizacja pomiędzy mieszkaniem II piętro i pokryciem dachowym.

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOSEJ NR 4 W CHODZIEŻY

Wspólnota prosi firmy o składanie ofert na sprzątanie klatek schodowych.

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. PADEREWSKIEGO 7 W CHODZIEŻY

Wspólnota prosi firmy o składanie ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych od strony zachodu i północy.

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO NR 12 W CHODZIEŻY

Wspólnota prosi firmy o składanie ofert na malowanie klatki schodowej

  1. Wersja malowania bez szpachlowania
  2. Wersja malowania ze szpachlowaniem
  3. wersja malowania ze szpachlowaniem z lamperią z tynku żywicznego