Złóż ofertę na prace remontowe

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. GARNCARSKIEJ 1 W CHODZIEŻY WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY ULICY GARNCARSKIEJ 3 W CHODZIEŻY WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. GARNCARSKIEJ nr 5 W CHODZIEŻY

Jeden wykonawca na 3 budynki.

Wspólnota prosi o składanie ofert na remont dachu według załączonego kosztorysu

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 12 W CHODZIEŻY

Wspólnota prosi o składanie ofert na remont dachu w części dachówkowej:

  • Wymiana pokrycia
    • wersja 1 dachówka ceramiczna
    • wersja 2 blachodachówka
  • termomodernizacja pomiędzy mieszkaniem II piętro i pokryciem dachowym.

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOSEJ NR 4 W CHODZIEŻY

Wspólnota prosi firmy o składanie ofert na sprzątanie klatek schodowych.

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. PADEREWSKIEGO 7 W CHODZIEŻY

Wspólnota prosi firmy o składanie ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych od strony zachodu i północy.

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. DASZYŃSKIEGO NR 12 W CHODZIEŻY

Wspólnota prosi o składanie ofert na remont dachu

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 16 W CHODZIEŻY

Wspólnota Mieszkaniowa prosi o składanie ofert na wykonanie i montaż zabudowy do liczników gazowo-elektrycznych na klatce schodowej.

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MICKIEWICZA NR 6 W CHODZIEŻY

Wspólnota Mieszkaniowa prosi o składanie ofert na wykonanie i wymianę bramy wjazdowej zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO NR 44 W CHODZIEŻY

Wspólnota Mieszkaniowa prosi o składanie ofert na wykonanie dokumentacji z kosztorysem inwestorskim na remont elewacji budynku z termomodernizacją. Budynek pod nadzorem Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Delegatura w Pile.

WPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. LEŚNEJ NR 52 W CHODZIEŻY

Wspólnota Mieszkaniowa prosi o składanie ofert na wykonanie dokumentacji z kosztorysem inwestorskim na termomodernizację dachu i elewacji.