Kategoria: Dla mieszkańców

Komunikat – UWAGA

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży, jako administrator Wspólnot Mieszkaniowych zwraca się z prośbą do właścicieli, którzy dokonywali wpłat w FINES OPERATOR BANKOWY przy ul. Plac Kopernika 6 w okresie od 09.2023r do 01.2024r o pilny kontakt z działem księgowości w siedzibie Spółki przy ul. Bosej 4 E. Księgowość przyjmuje interesantów w …

Informacja o składaniu deklaracji

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chodzieży, uprzejmie informuje, że zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 26.10.1995 roku: „o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego” (tekst jedn. Dz.U. z 2000r Nr 98, poz.1070 ze zm.) najemca jest zobowiązany składać Towarzystwu co 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklaracje o …