UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży, jako administrator Wspólnot Mieszkaniowych zwraca się z prośbą do właścicieli, którzy dokonywali wpłat w FINES OPERATOR BANKOWY przy ul. Plac Kopernika 6 w okresie od 09.2023r do 01.2024r o pilny kontakt z działem księgowości w siedzibie Spółki przy ul. Bosej 4 E.

Księgowość przyjmuje interesantów w poniedziałki i wtorki do godz. 14:30.

SPRZEDAŻ GARAŻY TYNKOWANYCH  Z  INFRASTRUKTURĄ 602-773-536

KOLEJNY ETAP BUDOWY GARAŻY TYNKOWANYCH  Z  INFRASTRUKTURĄ

KOLEJNY ETAP BUDOWY GARAŻY TYNKOWANYCH  Z  INFRASTRUKTURĄ

KOLEJNY ETAP BUDOWY GARAŻY TYNKOWANYCH  Z  INFRASTRUKTURĄ

 

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jako spółka samorządowa zostało utworzone w dniu 25 maja 1999 roku Uchwałą Rady Miejskiej NRVII/38/44 i tak jest do dnia dzisiejszego. Zostaliśmy powołani do działań na rzecz Gminy Miejskiej Chodzież w zakresie budowania mieszkań pod wynajem w myśl Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 roku oraz innych Ustaw i Kodeksu Spółek Handlowych wraz z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 05 listopada 1999 roku.

Do roku 2008 budowaliśmy mieszkania wyłącznie pod wynajem.

 

Przeczytaj kartę samorządności: Karta samorządności

Nowy komunikat od Zarządu Spółki CHTBS: Komunikat

 

 

 

 

 

 

ROZPOCZĘLIŚMY BUDOWĘ GARAŻY TYNKOWANYCH  Z  INFRASTRUKTURĄ

Wszystkie formalności, pozwolenia i uzgodnienia zostały zamknięte. W najbliższym czasie Zarząd Spółki zorganizuje spotkanie informacyjne dla osób , które już kupiły garaże.

Z poważaniem

Zarząd Spółki ChTBS