Komunikat – UWAGA

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży,

jako administrator Wspólnot Mieszkaniowych

zwraca się z prośbą do właścicieli, którzy dokonywali wpłat w FINES OPERATOR BANKOWY przy ul. Plac Kopernika 6 w okresie od 09.2023r do 01.2024r o pilny kontakt z działem księgowości w siedzibie Spółki przy ul. Bosej 4 E.

Księgowość przyjmuje interesantów w poniedziałki i wtorki do godz. 14:30.

Z poważaniem

Katarzyna Łechtańska

Dyrektor Spółki