Ogłoszenie info

Zarząd Spółki zawiadamia, że Wspólnoty Mieszkaniowe:

przy ul. Kościelnej 3 i ul. Wojska Polskiego 22

wyrażają zgodę na umieszczenie reklamy na ścianach szczytowych budynków.

 

Ewentualne zgłoszenia z grafiką reklamy można składać w sekretariacie Spółki ChTBS.

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Nowicka 608-595-185