WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 4 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-28-243 572028142

14 1320 1351 2206 3216 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –