WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.ZAMKOWEJ NR 13 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
6070009357 572142501

06 8945 0002 0023 7190 2000 0010

BS