WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI NR 37 W MILCZU

NIPREGONKONTO ZALICZEK
764-22-15-37857086465016 8945 0002 0020 7786 2000 0010BS