WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA “MALEPSZEGO 3”

NIPREGONKONTO ZALICZEKKONTO
764-23-28-44457202857388 8945 0002 0020 7382 2000 0010 BS