WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA “MALEPSZEGO 3”

NIPREGONKONTO ZALICZEKKONTO
764-23-28-44457202857367 8945 0002 0028 8899 2000 0010 BS