WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZWYCIĘSTWA NR 12 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-34-114 572030682

43 1320 1351 2206 2509 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –