WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.ZIELONEJ NR 8 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-35-504 572030392

58 1320 1351 2206 2538 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –