WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO NR 9 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-26-675 572030512

49 1320 1351 2206 3607 2000 0001