WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO NR 22 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-28-438 572028099

31 1320 1351 2006 3708 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –