WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO NR 2 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-22-967 572028870

72 1320 1351 2206 3548 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –