WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO NR 18 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-28-326 572031316

94 1320 1351 2206 3694 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –