WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO NR 16 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-20-402 572027958

60 1320 1351 2206 3971 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –