WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO NR 14 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-20-589 572028030

79 1320 1351 2206 3665 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –