WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO NR 12 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-20-431 572027970

54 1320 1351 2206 3649 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –