WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO NR 10 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-20-425 572027941

74 1320 1351 2206 3623 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –