WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO NR 1 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-22-973 572028930

82 1320 1351 2206 3535 2000 0001