WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZDROJOWEJ NR 14 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-28-289 572030535

83 1320 1351 2206 2554 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –