WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 20 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-22-861 572028202

11 1320 1351 2206 3346 2000 0001