WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 19 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
764-23-28-421 572028188

93 1320 1351 2206 3317 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –