Wspólnota Mieszkaniowa

NIPRegonKONTO ZALICZEKBank
764-22-64-80457088452389 8945 0002 0021 0669 2000 0010BS