WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. ZAMKOWEJ 5 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
6070089244 385005884

43 1320 1016 7750 2252 2000 0001

———————-