WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.BUSZCZAKA 3 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
6070082727 363776185

38 1320 1117 2793 7020 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –