WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOSEJ NR 4 W CHODZIEŻY

NIP REGON KONTO ZALICZEK KONTO FUNDUSZU
6070080160 302302322

28 1320 1351 2226 7829 2000 0001

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –