WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 20 W NIETUSZKOWIE

NIPREGONKONTO ZALICZEKKONTO
764-220-32-8657086242188 8945 0002 0020 7382 2000 0010
BS