WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI NR 20 W NIETUSZKOWIE

NIPREGONKONTO ZALICZEKKONTO
764-220-32-8657086242167 8945 0002 0028 8899 2000 0010
BS