WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA “MALESZEGO 3”

NIPREGONKONTO ZALICZEK
764-23-28-44457202857367 8945 0002 0028 8899 2000 0010BS