WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GAJOWA 10

NIPREGONKONTO ZALICZEK
607008035530240334258 8945 0002 0029 2102 2000 0010BS