Kategoria: Akty prawne

Statut spółki

 Chodzież dnia 31 marca 2011   Tekst jednolity Umowy Spółki AKT ZAŁOŻYCIELSKI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością       § 1 Stawający oświadczają, że w imieniu Gminy Miejskiej Chodzież tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Postanowienia ogólne. § 2 Firma spółki brzmi: Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży, w skrócie: Chodzieskie TBS …