CHTBS Chodzież
Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Home

UWAGA Przetarg Na lokal Użytkowy

                                                                                                                                             Chodzież, dnia  31/07/2013r.

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sp. z o.o. w Chodzieży

O G Ł A S Z A

                   przetarg ustny (licytację) na najem lokalu użytkowego nr 2 znajdującego się w budynku mieszkalnym  przy ul. Żeromskiego 23 w Chodzieży.

 

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy nr 2 o pow. użytkowej 48,41 m², położony  w Chodzieży w budynku przy ul. Żeromskiego 23 posiadający niezależne wejście od ulicy, wyposażony jest w węzeł sanitarny oraz media: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Wszystkie media są  opomiarowane licznikami.

Lokal przeznaczony jest na działalność handlową lub na nieuciążliwą dla mieszkańców budynku działalność usługową.

Warunki przetargu:

–         czynsz wywoławczy wynosi –  1.300,00 zł

–         postąpienie nie mniejsze niż – 50,00 zł

–         wadium – 500,00 zł

–         kaucja w wysokości jednomiesięcznego wylicytowanego w przetargu czynszu w zaokrągleniu do pełnych setek płatna do dnia podpisania umowy

 

Wylicytowana kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się 27 sierpnia 2013r.(wtorek) o godz. 10°° w siedzibie ChTBS  Sp. z o.o. przy ul. Bosej 4E. 

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu należy wpłacić w siedzibie ChTBS,. najpóźniej w dniu przetargu do godz 9°°. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Przed komisją należy okazać się dowodem tożsamości.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zakończeniu.

Utrata wadium następuje w przypadku gdy:

–         żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad czynsz wywoławczy,

–         osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

 

Umowa najmu będzie zawarta  na czas określony, począwszy od 1 września 2013r. do 31.08.2016r.

 

Z przedmiotem najmu będzie można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (067) 282-76-55 wewn. 13 – osoba do kontaktu: Grzegorz Skarżyński.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

W siedzibie ChTBS Sp. z o.o., ul. Bosa 4E, tel.(067) 282-76-55 można zapoznać się z regulaminem przetargu, projektem umowy najmu i uzyskać inne informacje o przedmiocie najmu.

 

 <<-powrót